Nagrada „Biljana Kovačević-Vučo“ 2013

21/03/2013

Ovim putem najavljujemo treću godišnju Nagradu „Biljana Kovačević-Vučo“ za braniteljke i branitelje ljudskih prava. Takođe vas pozivamo da nam pomognete u izboru prave kandidatkinje ili kandidata za ovogodišnju Nagradu!

Nagrada „Biljana Kovačević-Vučo“ za braniteljke i branitelje ljudskih prava ustanovljena je 2011. godine, u znak sećanja na Biljanu Kovačević-Vučo, kao zaostavština koja odgovara njenom dugogodišnjem radu na promociji ljudskih prava u Srbiji. Nagrada slavi i promoviše hrabre napore braniteljki i branitelja ljudskih prava u Srbiji danas. Nagrada se dodeljuje 21. maja svake godine, na dan rođenja Biljane Kovačević-Vučo.

 

Nagradu dodeljuje BKVFond, a dobitnicu ili dobitnika bira žiri sastavljen od branitelja ljudskih prava. Za potrebe Nagrade, sledeći definiciju organizacije Amnesty Inernational, pod braniteljima ljudskih prava podrazumevamo svaku osobu koja preduzima akcije u cilju promocije i zaštite ljudskih prava drugih.

Ove godine, 21. maja, BKVNagrada će biti dodeljena treći put. Takođe, ove godine, kao znak strateškog pomeranja u fokusu Nagrade, BKVFond će preuzeti aktivniju ulogu u traženju potencijalnih kandidatkinja ili kandidata za Nagradu, fokusirajući se na obične ljude – nevidljive braniteljke i branitelje ljudskih prava, građane koji su nešto učinili da bi odbranili ljudska prava drugih, koji sebe možda i ne nazivaju braniteljkama ili braniteljima ljudskih prava (naročito ako su, na primer, direktno intervenisali kada su tuđa prava bila ugrožena) – sa namerom da javno promovišemo ideju da bilo ko može biti branitelj ljudskih prava, da je bilo ko, ko na bilo kakav način promoviše ili brani ljudska prava drugih, branitelj ljudskih prava i da je potrebno da, kako bi se gradila kultura ljudskih prava u Srbiji, svako postane branitelj ljudskih prava onda kada su ona ugrožena.

Fond „Biljana Kovačević-Vučo“ vas poziva da nam pomognete u potrazi za dobitnicima ovogodišnje Nagrade „Biljana Kovačević-Vučo“ za braniteljke i branitelje ljudskih prava! Pošaljite nam vaše predloge za kandidatkinje ili kandidate za Nagradu – naše sugrađanke i sugrađane za koje znate da su učinili hrabro delo u naporu da pomognu drugima, bilo da se radi o trenutku u kome su intervenisali, ili o posvećenosti i naporima da se pronađu izlazi iz teških situacija.

Predloge šaljite na našu e-mail adresu: office@bkvfond.org

 Saopštenja
Hrabrost ima ime
Nagrada "Biljana Kovačević-Vučo" za 2014. godinu
2013 Nagrada „Biljana Kovačević-Vučo“ za braniteljke i branitelje ljudskih prava
Nagrada „Biljana Kovačević-Vučo“ za braniteljke i branitelje ljudskih prava (2013)
Pretnje ljudskim pravima i demokratiji - Nulti broj