Izjava o misiji

Fond „Biljana Kovačević – Vučo“ je osnovan 2010. godine sa ciljem da neguje sećanje na Biljanu Kovačević – Vučo, istaknutu srpsku braniteljiku ljudskih prava, kao i radi borbe za ostvarivanje ciljeva kojima je ona bila posvećena.

Cilj Fonda je da obezbedi hitnu pomoć kao i da bude pouzdan partner koji je potreban braniteljima ljudskih prava da preduzmu sveobuhvatne napore za promociju judskih prava i pridobiju podršku javnosti za ono čime se braniteljke i branitelji ljudskih prava bave na regionalnom, nacionalnom i lokalnom planu. 

Cilj Fonda je i da olakša i podrži napore braniteljki i barnitelja ljudskih prava “odozdo ka gore” da unaprede i zaštite ljudska prava, dopunjavajući vladine i nezavisne državne institucije u naporima dugim 30 godina na uspostavljanju univerzalnog poštovanja prema ljudskim pravima u Srbiji i regionu.

 

BKV Nagrada

Fond „Biljana Kovačević-Vučo“ s ponosom objavljuje da je Slobodan Jovanović dobitnik Nagrade „Biljana Kovačević-Vučo“ za braniteljke i branitelje ljudskih prava za 2013. godinu.

Slobodanu Jovanoviću je uručena Nagrada za 2013. godinu na ceremoniji dodele u Skupštini grada Beograda. Gospodina Jovanovića je za Nagradu predložila Sonja Dakić, koja je na ceremoniji dodele nagrade, predstavljajući Slobodana Jovanovića, rekla da je, za nju, nakon svega što je o njemu saznala iz medija, Slobodan Jovanović bio jasan i očigledan izbor. „U ime svih roditelja, hvala vam što niste odustali i što se niste predali“, rekla je ona. U ime žirija je govorila Aida Ćorović, koja je, obrazlažući odluku žirija, govorila o važnosti doprinosa Slobodana Jovanovića promociji i zaštiti ljudskih prava u toku protekle godine. Ona je rekla da je gospodin Jovanović „njen heroj“.

Pored Slobodana Jovanovića, za ovogodišnju Nagradu „Biljana Kovačević-Vučo“ za braniteljke i branitelje ljudskih prava ove godine predloženi su i Živorad Branković i Valentina Krstić, Svetlana Šarić i profesori i osoblje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Pavlov“ iz Vršca.